divendres, 10 d’abril del 2015

Habtatge 1Aquesta activitat va ser la primera que vam treballar amb escala i ens ha servit per a poder practicar els càlculs necessaris per a fer els canvis de mides com es la regla de tres.

L'escala és la proporció entre les dimensions reals d'un objecte i la seva representació en un mapa, una maqueta, un plànol, etc., o sigui, és el resultat de dividir la mesura de la representació, el dibuix, per la de la realitat. Una escala major que 1 indicarà una escala d'ampliació i una escala menor que 1 indicarà que es tracta d'una escala de reducció. Les escales es solen expressar en forma d'una fracció en què un dels dos nombres (numerador o denominador) és igual a 1 i l'altre més gran.

L’activitat que vam fer era de selectivitat i tenia les següents indicacions.

- L'allotjament ha de ser per a una unitat familiar de tres persones: una parella i la seva filla. En aquesta superfície hi heu d'ubicar dues habitacions, un menjador, una cuina i un bany complert.
- Un es tingui fet el croquis amb les pertinents mesures acotades. Realitzeu la planta a escala 1:50. Situeu-hi el mobiliari i si cal les característiques paviment.
 - Havia d’estar dibuixat sobre una làmina DIN A3 i entintat, tot això acompanyat d’un DIN A · amb esbossos i els càlculs.

Aquesta activitat es va començar a classe i es va poder acabar a casa cosa que em va servir per a poder trobar les diferents mides dels mobles i practicar millor els càlculs ja que al principi em va costar d’entendre. No va ser un exercici fàcil ni ràpid però si molt entretingut ja que la distribució dels elements la vam poder dissenyar nosaltres i això em va agradar molt.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada