dijous, 23 d’octubre del 2014

Luca Pacioli

DIN3- Lapis portamines i 6B


Som davant del primer exercici d'una matèria nova d'aquest any: disseny.
Aquesta és la làmina de Luca Pacioli.
Per a realitzar-la hem escollit un format DIN-3 i l'hem dividit en 6 caselles de la matéixa mida a mà alçada deixant marge entre elles i hem utilitzat les línies i els cercles per dibuixar les lletres.
Agafant com a model les lletres tobades a la pàgina http://abeautifulbook.wordpress.com/2011/10/04/766/img_3484/ de la família de tipografíes Romanes Antigues.
El format ha estat un DIN-3 i hem treballat amb un portamines.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada